Речник на Патриарх Евтимий
неслѣдьнъ  
неслѣдьнъ -ꙑ прил (1) Който не може да бъде изследван, непознаваем; непостижим. ловѣколюбїа неꙁслѣднааго беꙁдно, беꙁмѣрнаа пѫно дльгѡтръпѣнїа  благодѣт МЕ1-3 337.24