Речник на Патриарх Евтимий
неꙁмѣрьнъ  
неꙁмѣрьнъ -ꙑ прил (1) Неизмерим, безкраен. недстойны млост твоеѫ  неꙁмѣрных т щедрѡт себе въмѣнѣѫще  н же ѹста дръꙁаѫще ѡтврѣст МИнд.1-2 349.6