Речник на Патриарх Евтимий
недѣлꙗ  
недѣлꙗ ж (12) 1. Неделя, седмият ден от седмицата. въ сѫбѡтѫ же  въ недѣлѧ, по вънегда бож(ь)ствнымъ прѧстт сѧ тайнамъ, мало въкѹшааше хлѣба  сова Филот 81.12 Се ꙗвлнно тебѣ покаꙁа се, ꙗко въ вьсакѹ неделю въсего лѣта  въвьсѹ н꙯-тнцѹ не достоть н же колѣнѹ прѣкланꙗт. нже постт Кипр 231.10. Същото значение и в Конст 435r.33 Кипр 229.19 231.14 231.20. 2. Седмица. Сїа въса  множашаа схь, въ вьсее пеⷮдесетнце седмыхь недѣлꙗхь ꙁавѣща  съвръш  ѹстав Конст 438r.30 3. Св. великомъченица Неделя. Похвално ст͠о велкомⷱнц неⷣл Нед 603v.2 Тако м велкыⷯ богѡвь неⷣл, аще мене послѹшаеш,  с͠нѹ ц͠ревѹ ѻбрѹнцѹ те ꙋстрою Нед 605v.10 недѣлю же къ маѯїмѹ ксарѹ въ нїкомдїю ѿпꙋст Нед 605r.31 Същото ЛИ и в Нед 604v.15 605r.8.