Речник на Патриарх Евтимий
наѧтъкъ  
наѧтъкъ м (1) Начало, първият момент. Благослов наѧтокь лѣта; лѣтѡ се да бѫдетъ тебѣ, господев, благопрѧтно МИнд.1-2 350.2