Речник на Патриарх Евтимий
напаст  
напаст -нападѫ -нападеш св (3) Връхлетя, нападна. Съраженїю же ѻбомь бывш бранемь, страхь  трепеть нападе на мѹтелꙗ Конст 426v.6 Млъвѣ ѹбо подвгꙿш се не малѣ тогда,  метежѹ мнѡгѹ на въсе нападшѹ, наслїю бо мнѡгѹ въставшѹ рад атекнне Конст 436r.13 мльнїамь бѡ  грѡмовѡмь напрасно на съпрѡтвныѧ нападшмь, въ страх несътръпмь тѣх вълож Мих 174.32