Речник на Патриарх Евтимий
нка  
нка -? ж МИ (1) 1. Никея – град в Мала Азия. Ѻбрѣте же  градь побѣдѣ тьꙁоменть, ніка менеⷨ,  тѹ въсѣмь събрат се єпⷭпѡмь ꙁавѣща Конст 430r.9 2. От гр. NIKA “победи, изписано върху третия кръст, направен от император Константин. Част от формулата IC XC NIKA Исус Христос победи. сътвор крⷭты тр, по слѹ покаꙁанномѹ ємѹ на бранехь • пръвое ѹбо въ рмѣ • второе въ вꙁантї • третїе єгда мость сътвор на рѣцѣ дѹнавсцѣ •  нарее ме пръвомѹ, І͠ • второмѹ же, Х͠с • третїемѹ, нїка Конст 435r.28