Речник на Патриарх Евтимий
непрѣстаньно  
непрѣстаньно нареч (7) Без прекъсване, непрестанно. слъꙁнѡ ѿ ꙫіꙋ непрѣстанно ꙁвѡдѧщ стонⷦ Петк 77r.26 ꙗкоже анна самоꙷлева непрѣстанно молꙗше се ИМ 162v.11 Ѳеофано, спаса  господа непрѣстанно мол ѡ нас, же вѣрно вьсхвалѣющх те Теоф 255.17 Същото значение и в Филот 89.6 ЙП 184.12 199.29 Теоф 255.12.