Речник на Патриарх Евтимий
неподѣльнѣ  
неподѣльнѣ нареч (1) Изцяло, напълно. ѡвѣмь ѹбо еже н мало тооставт полеꙁно, ѡвѣм же, неподѣлнѣ проходт ЙР 6.13