Речник на Патриарх Евтимий
необормъ  
необормъ -ꙑ прил (1) Необорим, който не може да бъде съборен. бож(ь)стъвное пво, стлъпа неѡбормаго, рай добрѡдѣтѣлей, пастырѣ стннаго ЙП 201.14