Речник на Патриарх Евтимий
ненакаꙁаньнѣ  
ненакаꙁаньнѣ нареч (1) Невежо, грубо. понашаеⷮ  ѹкараеть цр͠а ꙗко древныⷯ рмꙿскыхь цр͠е ѻбыае раꙁѻршѹ, нѻвы же нѣкые въведша самохотнѣ же  ненакаꙁаннѣ Конст 432r.23