Речник на Патриарх Евтимий
ненадеждьнъ  
ненадеждьнъ -ꙑ прил (7) Ненадеен, неочакван. съмр(ъ)ть ненадеждна тебе постгнеть Филот 83.2 Ꙗко ѹбо сїа вдѣ бож(ь)ствный Мхалъ, ненадеждномѹ поюдв сѧ бѣгствѹ  на небо въꙁдѣавь рѫцѣ съ ома, глаголѧ Мих 174.17 Същото значение и във Филот 92.29 Мих 176.24 Мих 178.12 Кипр 232.1. ненадеждьное Като същ. ср. ед. Неочаквана случка, действие. Ꙗко ѹбѡ сїе ненадежⷣное наелнц персцї вдѣше, абїе на молбѹ ѻбратше се Конст 425v.2