Речник на Патриарх Евтимий
ненавѣтьнъ  
ненавѣтьнъ -ꙑ прил (5) Безукорен, безупречен, неоклеветен. ъхран стадѡ наше ѿ въсѣⷯ съпротвнаго къꙁне ненавѣтнⷪ ИМ 174v.10  град нашь ненавѣтень хранѧщ  царѧ въ благоьст  едномысл съблюдаѫщ Филот 99.13 сътвор его ѡт въсѣкоѫ къꙁн съпротвнаго ненавѣтна МЦ 354.3 Същото значение и в Петк 82v.19 ЙП 187.32.