Речник на Патриарх Евтимий
нелъжьнъ  
нелъжьнъ -ꙑ прил (4) Верен, правдив. нъ ѿ стнныⷯ  нелъжныхь свѣдѣтел нелъстнаа ꙁьбрахѡмь раꙁꙋмѣнїа Конст 439r.29 съвръш мое теенїе. ꙗко да насытв се нелъжныⷯ т ѻбѣтованї Нед 610r.29  аще то просеть въ ме его, облно тѣмь дарѹеть по нелъжномѹ того обѣтованїю Кипр 226.22. Същото значение и в Теоф 266.19.