Речник на Патриарх Евтимий
неꙁълобвъ  
неꙁълобвъ -ꙑ прил (8) Кротък, незлобив. послѣдоваахоꙷ своемꙋ пастырю ꙗкоⷤ агньц неꙁлобв ИМ 173r.1  тѣлеса на раны прѣдаахѹ на мъе • на ѕвѣре • на ѡгнь •  на такова многа лютаа, ꙗко агньц неꙁлобв себе на ꙁаколнїе прводеще Нед 603v.20 благодарм тѧ, ѡт небытїа въ бытїе въсѣ прведшаго, дльготръпѣлваго  неꙁлобваго МС 351.5 Същото значение и в Петк 82r.26 ЙР 10.12 ИМ 168r.11 168r.28. неꙁълобв Като същ. м. мн. Незлобиви, кротки хора. неꙁлѡбвї  правї прлѣплѣахѫ сѧ мнѣ ЙР 10.10