Речник на Патриарх Евтимий
невъꙁбранено  
невъꙁбранено нареч (1) Незабранено, позволено. Ꙗко невъꙁбранно ст(ь) о съетанїѡхь хь, ѹбѡ достотꙿ л вѣнават ꙗкоже прьвобраныхь, л н? Антим 246.10