Речник на Патриарх Евтимий
наставлꙗт  
наставлꙗт -наставлꙗѭ -наставлꙗеш несв (6) Насочвам (в правия път), наставлявам. Не ѡскѫдѣвай посѣщаѧ нас, наꙁраѧ, ꙁастѫпаѧ, помагаѧ, наставлѣѧ, покрываѧ ѡт съпротвнаго навѣта Филот 98.10 Бож(ь)ствнымь свѣтомь наставлѣема Теоф 265.17 наставлѣѫ нас въ прстанще хотѣнї свох СВВ 393.14 Същото значение и във Филот 78.5 89.17 ЙП 186.31.