Речник на Патриарх Евтимий
направт  
направт -направлѭ -направш св (5) Насоча в някаква посока, по установеното правило. цр͠кѻвное направ спльннїе ИМ 174v.14 ꙗко да прлежнѫ молтвѫ сътвѡрѧть  добрѣ ѹбо текѫщѫѧ на спасныѧ направѧть пѫт ЙП 202.6  господѹ богѹ нашемѹ найпае поспѣшт  направт его въвъсемь  покорт под нѡѕѣ его въсѣкого врага ЛЙЗ 294.12 Същото значение и в СЙЗ 361.25 СВВ 395.11.