Речник на Патриарх Евтимий
навъкрате  
навъкрате -ꙗ м ЛИ (2) 1. Навкратий – лице, споменато в Житието на Филотея Темнишка. Навкратїе нѣкто менемь, ѡт града Аморїа. вѡевода въ Еладѣ поставлень быст(ь) ѡт же тогда царскаа правѧща скѵптра Филот 93.9 2. Навкратий – ученик на Теодор Студит. Еще же  светѣйшага Ѳеѡдора, гѹмена Стѹдїйскаго  сповѣднка, въ срѣдѹ првест нѹжда, къ Навꙿкратїю преꙁвтерѹ о двоебраї  троебраї пшѹща сце Антим 246.5