Речник на Патриарх Евтимий
лѣгане  
лѣгане -ꙗ ср (3) Лежане. постѫⷨ  бдѣнїеⷨ ꙁнꙋрѣѫ тѣло. ꙁлѡстраⷣнї же  на ꙁемл лѣганї Петк 76v.19 пощенїемь  бдѣнїемь  на ꙁемл лѣганїемь тѣло ѹдрѫаваѧ Филот 85.28  въꙁдръжанїемь  бдѣнм  на ꙁемл лѣганм своа ꙁнѹршѧ тѣлеса ЙП 182.15