Речник на Патриарх Евтимий
лѹка  
лѹка -ꙑ м ЛИ (4) 1. Лука – лице, споменато в Житието на Иван Рилски като негов племенник. лѹка бѡ семѹ бѣше проꙁванїе ЙР 10.7 2. Св. евангелист Лука.  полѡжены бышѧ въ цръкв свѧтаго єѵаггелста лѹкы ЙР 21.19 Такожеⷣ же  лꙋка велегласнѣ скаꙁꙋеть єже по пльт г͠не ѿ марїе бц͠е рѻжⷣьство ИМ 165r.29 Лѹка рее: „вънгда сконат се д(ь)ню н꙯-тнц, – не сподобвь д(ь)н нарещ въѡбраꙁтелны, нъ тъїю єднь д(ь)нь Кипр 231.7.