Речник на Патриарх Евтимий
лтостратъ  
лтостратъ м МИ (1) Литостротон – място, постлано с камъни, каменна настилка. нъ  ны мнѡгы  раꙁлны сътвор цр͠квы. въ ѹдѡл прⷪрка іеремїе.  на стонцѣ сїлѡамл.  с͠тѣмь лѳѡстратѣ с͠тымь кѵ̈рѹ іѡаннѹ храмь Конст 435r.2