Речник на Патриарх Евтимий
левтъ  
левтъ м (2) Левит – член на израилтянското племе левити, посветени в служба на Бога при скинията и храма, където служели само стражи, певци и съдии по граждански дела. не людем л наѧлствовааше  царствїа съдръжаше наѧлство  їєреѡм  левїтѡмь полагааше ѹставы ЙП 191.6  Давдѹ прѣд нмь лкьствꙋющꙋ  Левтом  пѣвцем поющмь  свещеннкомь въ псалмѣхь  пѣснех прѣд кївотомь дѹщмь Кипр 233.6.