Речник на Патриарх Евтимий
лаꙁаръ  
лаꙁаръ м ЛИ (2) Лазар – ученик и приятел на Исус, брат на Марта и Мария.  прлежно помолш се,  тѹ въ ме ст͠го  праведнаго лаꙁара въꙁдвже храмь Конст 434r.21 Ктѡ наⷣ лаꙁарѡⷨ просльꙁ . въ дѡмѹ сїмѡна прѡкаженаго кто въꙁлеже ИМ 168v.29