Речник на Патриарх Евтимий
лѣвъ  
лѣвъ -ꙑ прил (19) Ляв. мѣше же бѣлꙿмо на лѣвомь ѡес ѡт мнѡгь лѣт Филот 96.30 ѹдар свѧтаго въ деснѫѧ лантѫ  въ лѣвѫѧ рѫкѫ Мих 178.5  тако цѣлѹеть дїакѡнъ ѡрарь  въꙁлагаеть его на лѣвое рамо, глаголѧ ЛЙЗ 284.21 Същото значение и във Филот 97.6 Конст 434v.35 434v.39 437v.3 ЛЙЗ 296.5 302.14 285.10 285.13 285.22 285.25 286.26 287.11 295.28 298.23 СВВ 400.27. на лѣво Наляво, вляво.  не ѹкланꙗт се на десно же  на лѣво Кипр 228.12.