Речник на Патриарх Евтимий
вѣтръ  
вѣтръ м (5) Вятър. съпостатныⷯ навѣты ꙗкоⷤ плѣвы раꙁвѣ, твоее блгⷣт вѣтрѡⷨ ИМ 174v.13 Достоть ѹбо вамь съ въсѣцѣмь страхомь  боаꙁнїѫ тѫ стѫ  непоронѫ хрант  блюст  непоколѣблема цр(ъ)кѡвнаа дръжат прѣданїа, а не обност сѧ сѫдꙋ  сѫдꙋ раꙁлным вѣтры Филот 90.2 Прѣбывааше же проее въ своей цр(ъ)кв, въсѣьскых єретьскых вѣтръ творѧ єѫ ненавѣтнѫ ЙП 187.31 Същото значение и в Кипр 227.9 Теоф 268.24.