Речник на Патриарх Евтимий
вѣтвь  
вѣтвь - ж (4) Клон, вейка. // Прен. Наследник, потомък. нѫ дѡбраа ѻна д͠ва,  блг͠ѡъстваа вѣтвь параскев, н въ то же тѣхь ꙋкорꙁны въмѣн Петк 76r.6 наетꙿ же въпрашат ю кто  ѿ кѹдѹ ес,  каковыхь сълѹ се родтел • Хв͠а раба аꙁь,  хрїстїань родтел вѣтвь Нед 605r.41 Семѹ въсед͠шно вѣрова,  въсь тѻго ѡсїань быⷭ свѣтѡⷨ. кѡнстантінь, доблꙗа бл͠гоъстїа вѣтьвь Конст 424r.33 Същото значение и във Филот 99.3.