Речник на Патриарх Евтимий
вѣдѣне  
вѣдѣне -ꙗ ср (1) Знание, познание. Ѡстав  прост нам ꙗже въ вѣдѣнї  невѣдѣн съгрѣшенїа МИнд.1-2 349.30