Речник на Патриарх Евтимий
въловѣене  
въловѣене -ꙗ ср (4) За Бог Син – приемане на човешки образ; въплъщение.  на прѣмнѡга такѡва ѻ въл͠ен х͠вѣ ꙗснѣше трѹбы свⷣѣтелствѹюⷮ ИМ 169r.19 Кто ⷭ повелѣвы вамь пѡстт се єꙁыьскы поⷭ , прѣжⷣе мнѡгыⷯ лѣтꙸ въл͠енїа х͠ва бывшї ИМ 171r.15 Хрста твоего свѧтое  неꙁреенное въловѣенїе МИнд.1-2 349.21 Същото значение и в ИМ 164r.9.