Речник на Патриарх Евтимий
въсхвалт  
въсхвалт -въсхвалѭ -въсхвалш св (5) Възхваля. Тебе агг͠л въсхвалшѫ. лц͠ жѐ прославлѣѫⷮ Петк 81r.20 бл͠гоъствнѣ въсѣьскыⷯ б͠а въсхвалⷨ ИМ 172r.5 Тебе въс ѹблажаѫть рѡд, ꙁемлѣ въсхвалть, аг͠гел послѹжѫть, влъсв поклѡнѧт сѧ Мих 171.26 Същото значение и в Нед 611r.14 ЙП 201.25.