Речник на Патриарх Евтимий
въстане  
въстане -ꙗ ср (10) 1. Надигане, възникване. Ересемь въстанїа ѹтоллъ єс ИМ 174v.19 ѡтжен єретьскѫѧ мъглѫ, ѧꙁыьскаа въстанїа ѹкрот ЙП 202.18 ѹгас шатанїѧ ꙗꙁыескаѧ, ересей востанїѧ скоро раꙁор слою свѧтагѡ твоегѡ дѹха Яков 327.24 Същото значение и в ЛОглаш 385.18 (2). 2. Изправяне. тъ лежещмь въстанїе . стоещїмь ѹтвръжⷣенїе немощнымь поⷣпѡрь ИМ 166v.19 Поклон же  колѣнопрѣклоннїа паденїа  въстанїа пропсѹють обраꙁь Кипр 230.23 // Прен. Възкресение. нѫ  по бож(ь)стъвнѣ꙼ страст  по въстанї пръвыѧ спасова сподѡбшѧ сѧ вдѣнїа Филот 79.29 въстающе же пакы. въскр(ѣ)сенїа  въстанїа ѡт грѣха наꙁнаменѹемь ѡбраꙁь Кипр 230.28 Спаса бѡ нашего въстанїю прѣдтею Кипр 229.27