Речник на Патриарх Евтимий
въскѫѭ  
въскѫѭ нареч (6) Защо. вьскѫѧ тако прѣꙁрѣсте тѣлѡ прпⷣобныѫ параскев ⸱ нѫ вь скорѣ тѡ ꙁемше, вь свѣтлѣ тѡ полѡжте рацѣ Петк 79r.17 Въскѫѧ прскръбна ес, дѹше моа, въскѫѧ съмѫщаеш мѧ ЙР 16.19, 16.20 Како самь х͠с г͠лааше. б͠е мо б͠е мо въскꙋю ме ѻстав ИМ 169r.15 Същото значение и в Петк 79v.21 (2).