Речник на Патриарх Евтимий
въскрѣсене  
въскрѣсене -ꙗ ср (12) Възкресяване на мъртвец, възкресение. На тїверїадꙿское же мѡре ѿ тѹдѹ шъⷣш. деже по въскрѣсен ловещмь ѹенкѡⷨ ꙗв се сп͠сь Конст 434v.2 недѣлный же ѡсмый д(ь)нь въскр(ѣ)сенїа ност обраꙁ Кипр 230.15 моѫ съмр(ь)ть въꙁвѣщаете, мое въскр(ѣ)сенїе сповѣдаете ЛОглаш 381.26 Същото значение и в Кипр 230.2 230.25 230.27 СЙЗ 368.17 369.26 СВВ 401.30 402.5 ЛОглаш 381.29 389.16.