Речник на Патриарх Евтимий
въпрост  
въпрост -въпрошѫ -въпросш св (6) Попитам. Въпрос. Пакы же въпросль ес: Кипр 231.25 къ Нкѡдмѹ, свещеннонѡкѹ же въ Тсменѣ, въпросвшѹ о нѣкыхь главꙁнахь црькѡвныхь нѹждныхь I Никод 205.3 аще  мы въпросмь лѹьшїхь нась Антим 241.26 Същото значение и в I Никод 209.23 211.3. въпросвꙑ Като същ. м. ед. Питащият.  въпросвшомꙋ съложвшꙋ се, недалее єс црⷭтвїа б͠жїа ѿвѣщавшѹ ИМ 166r.1