Речник на Патриарх Евтимий
въплътт сѧ  
въплътт сѧ -въплъщѫ сѧ -въплътш сѧ св (7) Въплътя се. же ѡт жены въплътт сѧ благоꙁволвый, ꙗко да женское сцѣлш прѣстѫпленїе Филот 86.16 господь нашь Ісѹс Хрстос въплът сѧ ѡт стыѫ дѣвы  богородцѫ ЙП 193.22  ѡт дѣвы свѧтыѫ въпльщь сѧ, стьщ себе, ꙁракь раба прїемь ЛОглаш 380.20 Същото значение и в I Никод 215.20 ЛЙЗ 303.3 Яков 322.15. въплътвꙑ сѧ Като същ. м. ед. Който се е въплътил. Спас дѹше наше, Ісѹсе боже, вьпльтвый се нас рад Теоф 262.7