Речник на Патриарх Евтимий
въскрьсене  
въскрьсене -ꙗ ср (25) Оживяване на мъртвец, възкресение, възкръсване. нмꙿ же бѻ нѣмь раꙁвѣ крⷭтомь съмрьть ѹпраꙁн се .  прѣрѻдтелны грѣхь потрѣб се.  адь спрⷪврьже се.  въск͠рсенїе дарѡва се ИМ 166v.2 Сїа въꙁаконвше  ѹтврьдвше с͠тї ѡ͠ц добрѣ же  б͠голѣпнѣ. двѣ̏ ѹставше праꙁноват се седмц. пръвѹю ѹбѡ. рад х͠вѣхь стрⷭте  крⷭта. втѡрѹю же рад въскресенїа  свѣтлост праꙁнка Конст 431v.4 Аще ѹбо прѣжⷣе въск͠рсенїа таковаа тѣхь слава, колка бꙋдеⷮ по въскр͠се́нї свѣтлость Нед 604r.7, 604r.8 Същото значение и в ИМ 165v.15 166v.29 167r.3 169r.2 Конст 433r.39 434r.10 434v.41 436v.41 437r.12 Нед 608r.39 I Никод 220.19 Кипр 229.21 ЛЙЗ 287.26 369.26 ЛОглаш 381.3 383.9 Яков 323.4 323.11 325.14.