Речник на Патриарх Евтимий
въсꙗт  
въсꙗт -въсꙗѭ -въсꙗеш св (10) Засияя, заблестя, засветя. Богъ же рекый ѡт тъмы свѣтѹ въсїат ЙР 8.13 Прѣставшмꙿ же ѿ нестовлнїа слѹгамь, пршъⷣше пометнѹше тѹ с полѹ мртвѹ въ тьмнцѹ ꙗкоже нѣкое брѣме, ѹдомь съкрѹшенѡⷨ въсѣмь,  бѣ ѹбо тамо прѣнемагае  малод͠шьствꙋе. въ нощ же ѻнѡ свѣть веле въсїа въ тъмнц Нед 606v.15 Се свѣть вьсїа, се оцѣщенїе прїде Теоф 265.10 Същото значение и в ЙР 13.12, Филот. 86.24, Теоф 256.2 260.18 267.24 267.25 272.5 ЛЙЗ 292.29 Яков 313.15.