Речник на Патриарх Евтимий
въсадьнкъ  
въсадьнкъ м (2) Конник.  бѣ  на нмь вдѣт псаное ѻнѡ, конꙗ  въсаднка въвръже въ мѻре. спльн же се рѣка,  фѹлв гл͠мы мѡсть кон съ вьсаднкы ѹдавлным Конст 426v.14, 426v.15