Речник на Патриарх Евтимий
въплът  
въплът -въплъѫ -въплъш св (1) Опълча, насъскам, настроя срещу някого. въсе въплъвь вонꙿство  прѣⷣ нмь прѣⷣходт... на скврьннаго ѻпль се маѯентїа Конст 426v.4