Речник на Патриарх Евтимий
вънѧтрь  
вънѧтрь нареч (7) Вътре. бжтⷭьвнаго бѡ промысла дѣло се быт непщꙋѫ , єже  по съмрът прпбⷣное твое тѣлѡ вьнѧтръ вь невьхѡдмыⷯ вьхѡдт Петк 81v.16 Сътвор Херѹвїмь  Серафїмь, таже сътвор трапеꙁѫ  поꙁлат тѫ вънѧтрь  вънѣ ЙП 193.16 Свѧщеннк же вънѧтрь стоѫ, поклонт сѧ трїщ, ЛЙЗ 298.5 Същото значение и във Филот 78.15 Мих 172.16 ЛЙЗ 305.16. // Като предл. Сїа ѹбо ꙁахарї вънѧтръ ѡлтарѣ къ отроковц вѣщаѫщѹ Мих 171.30