Речник на Патриарх Евтимий
вънѣ  
вънѣ нареч (8) 1. Навън, отвън. ѹтробы е вънѹтрь съкръвенное ѹстроенїе вънѣ ꙁлвааше се прѣⷣ мѹтелмь Нед 609r.33 въ немже ꙁъмїй жвѣше лють  прѣвелкь, сходѧ вънѣ  поꙗдаѧ ловѣкы  скѡты Мих 175.26 таже сътвор трапеꙁѫ  поꙁлат тѫ вънѧтрь  вънѣ ЙП 193.16 Същото значение и в ЛЙЗ 298.11 300.25 303.29 304.27. 2. Като предл. Извън.  єже хощеть, мать, нтоже ѡт вънѣшнхь въ себе прїемлющ, вънѣ же того нтоже, ꙗко не ꙁлѡба єдна I Никод 218.17