Речник на Патриарх Евтимий
вънеꙁаапѫ  
вънеꙁаапѫ нареч (9) Внезапно. како мрътваа тѣлеса въ рацѣ ꙁатворенаа, вънеꙁаапѹ ѻжвлна быше  поⷣпсаше,  въсь ѿ͠ьскы лкь ꙁвѣстше  въꙁвеселше Конст 431r.26 Вънеꙁаапѹ же бысть трѹсь веле,  спадоше же въ капщ дѡл въс Нед 607r.16  аще єднодвжна мысль въсе състав вънеꙁаапѹ проде, – єже ꙗко немощно мню, аще не сѹщѹ двжѹщѹ, – аще л ѹбѡ съвѣтомь оть пръвыхь  въ срѣднхь  до послѣднхь, късненїю сѹщѹ мнѡгѹ, како творьць не въꙁбран? I Никод 209.29 Същото значение и във Филот 86.8 97.7 Конст 427v.26 432r.30 Мих 174.23 I Никод 210.34.