Речник на Патриарх Евтимий
въꙁьрѣт  
въꙁьрѣт -въꙁьрѭ -въꙁьрш св (9) Отправя поглед, вдигна очи; погледна. въꙁрѣ на н͠бо ꙫма  вдѣ псанїе ѕвѣꙁдам напсано сце. прꙁов ме въ д͠нь пеал твое  ꙁбавлю те  прославш ме Конст 428v.21 въсхыщенѹ повелѣ првест на сѹдще мⷱнцѹ.  ѹбѻ жестоцѣ лъвꙿскы на ню въꙁрѣвь, ръц м рее, то ⷭ толко твоего бестѹдїа нестовꙿство Нед 608v.22 Согрѣшх бо на небо  пред тобою,  нѣсмь достонь н же воꙁрѣт на свѧщеннꙋю сїю дѹховнꙋю трапеꙁꙋ Яков 310.12 Същото значение и в Конст 428v.25 430v.13 Нед 610v.9 Мих 179.5 Яков 322.22 322.30.