Речник на Патриарх Евтимий
въꙁоръ  
въꙁоръ м (2) Вид, външност. въ вдѣн красьнꙿ же  бл͠говдьнь. радостьнь лцемь. въꙁрастѡмь тѣлеснымь срѣднї. дебелѹ мѣе выю. въꙁорѡⷨ ръмьнь Конст 437v.32  мл͠твы ѹбѡ плодь, красьнь ꙗвлꙗаше се въꙁорѡⷨ Нед 605r.9