Речник на Патриарх Евтимий
въꙁмѣрт  
въꙁмѣрт -въꙁмѣрѭ -въꙁмѣрш св (1) Премеря, отмеря. Молм т сѧ, ловѣколюбе, да не въꙁмѣрш тѧжест грѣх нашх клюмо въꙁдаанїе МЕ1-3 339.21