Речник на Патриарх Евтимий
въꙁможьнъ  
въꙁможьнъ -ꙑ прил (2) 1. Възможен, осъществим. тебѣ бѡ едномѹ въсѣ въꙁможна сѫть, ꙗже ѡт ловѣкь невъꙁможна, ловѣколюбе владыко МЕ1-3 339.6 2. Който е според възможностите на някого. сїа наѹьше се, мы, ꙗкоже въꙁможн єсмы, ꙁложхѡмь I Никод 207.24