Речник на Патриарх Евтимий
въꙁдꙑхане  
въꙁдꙑхане -ꙗ ср (10) Въздишка, стенание, стон. въ скорѣ къ рацѣ свѧтаго пртее.  тѡплым слъꙁам тѫ облїавь,  ѧстым въꙁдыханꙿм сръдьное съкрѹшенїе покаꙁовааше ЙР 22.21 Ѹслышана быст(ь) – рекш – молтва ваша  въꙁдыханїа ваша не прѣꙁрѣ богъ Филот 94.20 єгда въсака болѣꙁнь  пеаль  въꙁдыханїе ѡтбѣгнеть, н въ тоже потрѣбнаа намь таковаа бѹдѹть орѹжїа I Никод 216.4 Същото значение и в ЙР 16.7 20.8 Филот 83.14 87.2 89.11 98.26 Кипр 237.16.