Речник на Патриарх Евтимий
въꙁдават  
въꙁдават -въꙁдаваѭ -въꙁдаваеш несв (2) Давам някому заслуженото, въздавам. Въсптанъ ѹбо бывь ѡт свох рѡдтелей добрѣ,  бѣ повнѹѫ сѧ тѣмь въ всемь,  длъжнѫѧ въꙁꙿдаваѧ ьсть ЙР 7.23 благодарене въꙁдават Вж. ИМ 168r.1.