Речник на Патриарх Евтимий
въдварꙗт сѧ  
въдварꙗт сѧ -въдварꙗѭ сѧ -въдварꙗеш сѧ несв (5) Настанявам се, заселвам се, въдворявам се. не жветꙿ бо на ꙁемл. на н͠бсехь въдварает се Конст 438v.25 тѣмже ннѣ съ агг͠лскым въдвараеш се лкостѡанї ИМ 174v.30 Схь бжтⷭвнаа блгⷣть ѻсѣнвш, стѡнкы тѣхь покаꙁа сцѣлнїѡⷨ. аще бо  ѿ ꙁдешныⷯ прѣдоше, нъ на нб͠сехь д͠ше хь въдварают се Нед 603v.41 Същото значение и в Петк 81r.20 Теоф 262.18.