Речник на Патриарх Евтимий
вльна  
вльна -ꙑ ж (4) Вълнà. ꙗкоже нѣкый каменъ твръд въсѧ прхѡдѧщѧѧ на нь влъны раꙁбваѧ  ѡтражаѧ ЙР 9.22 готова бо  пакы єсмь аꙁь въсакого томлнїа прлогь поⷣт,  того крѣпко ност  ѿрѣват, ꙗкоже камень влънамь прраꙁенїа Нед 609v.34 Беꙁвльнно прѣшла ес пѣнещее се вльны жтейскые по срѣдѣ бꙋре, тшною ѡбогат се Теоф 266.16 Същото значение и в Теоф 270.13.