Речник на Патриарх Евтимий
втнꙗ  
втнꙗ ж МИ (1) Витиния – област в северната част на Мала Азия, на брега на Черно море.  ꙗкоже крлы лѣтающе, нкскы же въ вѳїнї постѕаахѹ градь • прѣꙁмѣрно желанїе мѣахѹ, єже таковаго ц͠ра б͠лгоьства насладт се ꙁрѣнїа же  бесѣдь Конст 430r.16